طراحی سایت مدرسه هوشمند یا مؤسسه یا دانشگاه شما با امکانات کامل

با توجه به اینکه زمینه‌ی کاری ما تولید سیستم‌های مدیریت آموزش است، این روزها بسیاری از تماس‌هایی که با ما گرفته می‌شود، در مورد راه‌اندازی یک سایت کامل با تمام محصولات و خدمات ما برای یک مدرسه هوشمند یا مؤسسه یا دانشگاه است. وقتی هزینه‌ها را به صورت جدا جدا…