دانلودها

برای دانلود هر یک از نسخه های زیر بر رویه لینک مورد نظر کلیک کنید

اینترنت سکیوریتی 12

EIS-1

لینک 32

لینک 64

اسمارت سکیوریتی پرمیوم 12

ESSP-1

لینک 32

لینک 64

نود 32 آنتی ویروس 12

EAV

لینک 32

لینک 64