درباره ما

مجموعه وارنا سافت از سال ۱۳۸۷ با هدف فعالیت در زمینه نرم افزار پا به عرصه وجود نهاد در سال ۱۳۹۰ همگام با آغاز رشد روز افزون کاربرد اینترنت در دنیا،با مدیریت آقای سعید خرسند به طور تخصصی فعالیت خود را به اینترنت و وب متمرکز ساخت. در این گذار ، چالش عمده ای پیش روی ما بود، چون می بایست کارهایی عرضه کنیم که در کنار کارهای دیگران از سراسر دنیا بر یک محمل قرار گیرند و خبریالطبع توقعات روز افزون کارفرمايان ما را برآورده سازد. بالا بردن کیفیت کارهای ارائه شده در چهارچوب استانداردهای حاکم در دنیا، امری نبود که به طور اتفاقی حاصل گردد.