مطالب با هشتگ

خرید گواهی اس اس ال

صدور و مزایای گواهی SSL

Secure Socket Layer يا همانSSL، پروتکلی برای ایجاد ارتباط امن بين وب سایت و کاربر است. اين ارتباط امن از تمامي اطلاعاتي که بين وب سایت و کاربر انتقال می يابد، محافظت مي کند تا اين داده ها به صورت محرمانه و دست نخورده باقي بماند.