شاتل موبایل سیم‌کارت با برند اختصاصی عرضه می‌کند

شاتل موبایل اعلام کرده که برای اولین بار در ایران عرضه‌ی سیم‌کارت اختصاصی به سازمان‌ها، شرکت‌ها، باشگاه‌ها و صاحبان برند را آغاز کرده است.شاتل موبایل سیم‌کارت با برند اختصاصی عرضه می‌کند

شاتل موبایل اعلام کرده که برای اولین بار در ایران عرضه‌ی سیم‌کارت اختصاصی به سازمان‌ها، شرکت‌ها، باشگاه‌ها و صاحبان برند را آغاز کرده است.

مرور ادامه